ITNL-Permanent - Projectleider (junior / medior)

 • FunctieProjectleider (junior / medior)
  LocatieRegio Amsterdam
  Periode12 maanden
 • Wij zijn op zoek naar kandidaten die open staan voor een dienstverband bij onze eindklant :

  De functie: (Junior) Projectleider IT

  Start : in overleg,
  Inzet : 36 - 40 uur per week
  Duur : naar verwachting een jaarcontract met optie tot  vast
   

  Functie-eisen :
  De ideale kandidaat heeft meerdere jaren relevante (IT) projectmanagementervaring. Daarnaast ben je een sterke persoonlijkheid met goede sociale vaardigheden en weet je op overtuigende wijze te communiceren, in het Nederlands en Engels, met belanghebbenden op verschillende organisatieniveaus in binnen- en buitenland.

  Verder beschik je over:
  •    HBO werk- en denkniveau;
  •    Helikopterview:
  •    Herken je de grote lijnen en heb je oog voor de details van een vraagstuk, gegevens of een project;
  •    Kun je een stap terug doen en zaken van een afstand bekijken;
  •    Houd je overzicht;
  •    Kun je je losmaken van een onderdeel om de grote lijnen en het totale proces te overzien;
  •    Herken je ontwikkelingen en trends, zowel binnen je eigen organisatie en vakgebied als         daarbuiten, en kun je deze interpreteren en vertalen naar je eigen werksituatie.
  •    PRINCE2 gecertificeerd;
  •    Kennis van ITILv3 processen;
  •    Meerdere jaren projectmanagement ervaring;
  •    Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
  •    Presentatie skills;
  •    De competenties: Klantgericht, initiatiefrijk, georganiseerd, impactvol en gericht op     samenwerking en zelfontwikkeling.

  Profiel Projectleider:
  Activiteiten :
  •    rapporteren en adviseren over (IT-)oplossingsalternatieven, rekening houdend met functionele, technische, kwaliteits- en kostenaspecten;
  •    rapporteren en adviseren over geschatte aard en omvang (uitgedrukt in tijd en geld) van     voorgestelde projecten;
  •    voorbereiden van besluitvorming door de CIO en/of  stuurgroep;
  •    participeren in de analyse van de klantvraag of (voorgenomen) beleidsbeslissing en verkenning van de context wat betreft bedrijfsprocessen en automatisering.

  Projectaanpak :
  Het definiëren van de scope, de doelstellingen, de resultaten, budget, kwaliteitscriteria, de risicobehandeling, de benodigde hulpmiddelen en de planningshorizon om te komen tot een heldere projectafbakening.

  Activiteiten
  •    opstellen van een projectplan: risicoanalyse, communicatieplan, planning en budget. Dit plan wordt als beslisdocument aangeboden aan de opdrachtgever;
  •    projectaanpak afstemmen met alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie;
  •    organiseren van contacten met de gebruikersorganisatie en de projectverantwoordelijke.

  Projectleiding:
  Het aansturen van projectteam en bewaken van de kwaliteit en de voortgang van de toegewezen projecten alsmede het rapporteren en zo nodig initiëren van bijsturingsmaatregelen om te komen tot realisatie van de veranderingsbehoefte van de organisatie.

  Activiteiten
  •    verantwoordelijk voor de uitwerking van specificaties en voor kwalitatief en kwantitatief goede bemensing met interne en externe projectleiders en medewerkers;
  •    bewaken van voortgang, kwaliteit en financiële status van het project, naleving van geldende standaarden en de afgesproken werkwijzen omtrent informatievoorziening;
  •    verantwoordelijk voor financiële afhandeling en administratie naar betrokken externe partijen;
  •    signaleren en oplossen van knelpunten;
  •    bespreken en beslissen over technische en functionele oplossingen, afgewogen tegen     bestaande systemen en andere lopende projecten;
  •    informatievoorziening omtrent het project aan alle betrokkenen.

  People management:
  Het organiseren van een kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het project, op een zodanige manier dat de projectdoelstellingen worden gerealiseerd.

  Activiteiten
  •    bepalen van eisen en uitvoeren of organiseren van de werving en selectie van externe     projectmedewerkers;
  •    Adviseren van opdrachtgever over de inzet, kwalificaties en behoefte aan voorlichten/trainen van medewerkers ;
  •    aansturen, motiveren en coachen alsmede effectiviteit en efficiëntie bewaken van     medewerkers in een (multidisciplinaire) projectgroep;
  •    beoordelen van medewerkers op basis van hun werkzaamheden in het kader van het project     (middels Werkevaluatieformulieren);
  •    adviseren aan projectverantwoordelijke over inzet en betrokkenheid van     gebruikersorganisatie.

  Kwaliteitsborging :
  Verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van eisen op sleutelpunten, binnen het project en geldende organisatie-standaarden, zodat relevante functionele en technische eisen zijn geïdentificeerd en aantoonbaar worden gehaald.

  Activiteiten
  •    bespreken en vastleggen van (wijzigingen in) functionele eisen met de gebruikersorganisatie;
  •    zorgen dat functionele en technische specificaties beoordeeld worden en voldoen aan     geldende eisen;
  •    zorgen voor testspecificaties van (deel-)systemen en het organiseren van de testen;
  •    zorgen voor documentatie van eisen stellende en -toetsende activiteiten.

  Oplevering beheerorganisatie :
  Verantwoordelijk voor documentatie, informatieoverdracht, actieve betrokkenheid en training van de gebruikers, technische en functionele beheerders, alsmede adviseren over de oplevering aan gebruikers in het kader van het project, zodat bij oplevering de continuïteit van onderhoud en ondersteuning is gewaarborgd.

  Activiteiten
  •    identificeren en analyseren van de relevante projectonderwerpen ten aanzien van eerste-,     tweede- en derdelijns beheer;
  •    zorgen dat beheer-onderwerpen en aanpassing van bestaande infrastructuur onderdeel zijn van het project;
  •    adviseren aan opdrachtgever over condities voor een succesvolle implementatie bij     gebruikers;
  •    zorgen voor relevante projectdocumentatie, voorlichting en instructie, betrokkenheid,     training en hulpmiddelen voor de beheersorganisatie.

  Verandermanagement :
  Het creëren van draagvlak voor een project en het waarborgen van de toegevoegde waarde hiervan, met als doel het realiseren van de door de organisatie gewenste organisatie- en procesveranderingen.

  Activiteiten
  •    Definiëren van de gewenste verandering in (administratieve) organisatie en processen;
  •    Analyseren van de weerstand tegen de verandering;
  •    Verkrijgen van draagvlak voor de door te voeren verandering, onder andere door het in     beweging brengen van medewerkers en inmasseren van de verandering(en);
  •    Doorvoeren van de verandering.

  Contractmanagement :
  Het afsluiten van benodigde contracten voor het projectresultaat met externe leveranciers, het ter ondertekening voorleggen aan de CIO en het inregelen van het beheer op deze contracten om de kwaliteit van het projectresultaat te waarborgen en te zorgen voor kostenbeheersing.

  Activiteiten
  •    Onderhandelen met leveranciers over prijsstelling, licentievorm en aantal
  •    Verantwoordelijk voor afsluiten benodigde contracten (zowel tijdens project als na     oplevering)

  Reageren :
  Bent u geïnteresseerd. Stuur dan per omgaande uw CV in word format (in Nederlands) voorzien van gerichte motivatie o.v.v. indicatie bruto maand salaris naar ons toe. Indien reeds bekend ook uw vakantieplanning en /of verhinder data.
   

  N.B. : Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding voor deze vacature exclusief is.


   Sollicitatieformulier

 •  
 •  
//
//

* verplicht