Deze vacature is vervuld!

ITNL-Detachering - Manager Kwaliteitszorg W&I

 • FunctieManager Kwaliteitszorg W&I
  LocatieUtrecht
  Periode9 maanden met optie tot verlenging
 • Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een :

  Interim Manager Kwaliteitszorg Werk en Inkomen


  Start: zsm ; na overleg van een geldig VOG
  Duur : 1 juni 2021 met optie tot verlenging
  Regio : Utrecht en veelal remote
   
  Inzet : 32 uur per week

  Reageren kan tot 28 sept. a.s. voor 12.00 uur

  Voor het team Kwaliteit (30 fte) binnen BKO zoeken wij een interimmanager. De afdeling toetst de kwaliteit van de dienstverlening en adviseert gevraagd en ongevraagd het management over mogelijke en noodzakelijke verbeteringen. De afdeling is ook verantwoordelijk voor een goed verloop van de klachten- en bezwaarprocedures, het destilleren van verbeterpunten, ondersteunt op onderdelen bij de communicatie richting inwoners en adviseert over opleidingen en opleidingsbeleid. Team Kwaliteit maakt onderdeel uit van de unit BKO, waar naast dit team ook team Beleid, team Contractmanagement, team Strategie- en Organisatieontwikkeling en het Office Management deel van uitmaken. 

  De taken van de manager vallen uiteen in een waarnemingsopdracht, een ontwikkelopdracht en een reeks veranderopdrachten: 

  Waarnemingsopdracht: Het leiding geven aan de medewerkers van team Kwaliteit en hen stimuleren en uitdagen bij hun professionele ontwikkeling, en hen optimaal faciliteren zodat zij hun werk goed kunnen doen. In deze coronatijd wordt daarbij gevraagd goed voor je teamleden te zorgen en aandacht te hebben voor de bijzondere situatie waarin we ons begeven. In het werken word je geacht maximaal gebruik te maken van de expertise en ervaring in je team. 

  Ontwikkelopdracht: Er is een stevige aanzet gemaakt tot nieuwe standaarden van dienstverlening: waarvoor zijn wij er, welke waarde voegen wij toe, welke producten onderscheiden wij? Op basis van deze aanzet is een verdere doorontwikkeling nodig naar een volwaardig kwaliteitsmanagementsysteem. Dat systeem moet voorspelbaar en navolgbaar zijn. Daarnaast moet het aan moderne professionele standaarden voldoen en kader stellend zijn voor verdere professionele (team)ontwikkeling. 

  Veranderopdrachten:
  1. Het helder positioneren van team Kwaliteit binnen Werk en Inkomen en het scherp stellen van de focus. Het borgen van onafhankelijkheid, het aanspreken van andere managers en teamleiders om deze positionering te waarborgen hoort daarbij. Ook richting je team is coaching nodig om deze onafhankelijke rol goed te kunnen vormgeven, en hulp bij het omgaan met spanning die daarbij kan ontstaan. 
  2. Het in overleg met andere managers, in het bijzonder de manager Informatie- en Procesmanagement en de Business Controller, uitlijnen van de eigen dienstverlening op die van andere units – zo nodig herverdeling taken - en daar waar nodig en mogelijk de samenwerking opnieuw vormgeven en inrichten. 
  3. Het inrichten van de samenwerking tussen team Kwaliteit en team Beleid en Contractmanagement, die in een transitie zitten naar meer integraal, missie gedreven en talent gestuurd werken. 
  4. Inrichten van sturing binnen het team en helder beleggen van taken en verantwoordelijkheden. 

  Gevraagd profiel specialist:
  - Relevante WO-opleiding; 
  - Aantoonbaar opgeleid / gecertificeerd in kwaliteitsmanagement, en bekend met gangbare methodieken en auditsystemen; 
  - Affiniteit met informatievoorziening en in staat zijn om de vertaling van kwaliteitsmanagement naar informatievoorziening te maken; 
  - meerjarige ervaring in het opzetten en ontwikkelen van kwaliteitsmanagement en bewezen track record in de succesvolle implementatie daarvan, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, de zorg of in een dienstverlenende omgeving; 
  - ruime leidinggevende ervaring (minimaal 5 jaar) in de lijn of als interimmanager. 

  Persoonlijkheid: 
  - In staat om snel gezag op te bouwen, zowel naar het team zelf maar ook in de krachtige vertegenwoordiging van (de belangen van) het team naar collega-leidinggevenden. 
  - Je acteert transparant, brengt scherpte en bent doelgericht, en kunt spanning zetten op relaties wanneer dat het resultaat dichterbij brengt. 
  - Verbindende persoonlijkheid die vanuit gemeenschappelijke doelen acteert. 
  - Combineert zakelijkheid en resultaatgerichtheid met het vermogen om persoonlijke relaties op te bouwen en te onderhouden. 
  - Ondernemend, ziet snel nieuwe kansen en daagt anderen uit tot nieuwe standpunten. 
  - Reflectief en luisterend vermogen, maar tegelijkertijd: koersvast en gewoon ook bij tegenslagen niet direct de koers te veranderen.

  Eisen: 
  Deze eisen zijn tevens Knock-out ! Alles eisen & wensen dienen duidelijk in CV te blijken (alsook gearceerd te worden in CV)  en te worden toegelicht in de motivatie
  - Je hebt een afgeronde opleiding op WO niveau.
   - Je hebt een achtergrond in kwaliteitsmanagementsystemen 
  - Je hebt leidinggevende werkervaring.
  - Je hebt ervaring met de implementatie van kwaliteitsmanagementsystemen.

  In verband met de corona crisis (COVID-19) worden gesprek gevoerd zoveel mogelijk door middel van videobellen.

  Reageren :
  - Bij interesse ontvangen wij graag een up-to-date CV van maximaal 3 pagina’s in het Nederlands.
  - Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. Max 1 A4tje. 
  - Minimaal 2 relevante referenties meesturen die gebeld mogen worden, mogen geen referenties bij hetzelfde bedrijf zijn.   (opgeven : Naam organisatie waar opdracht werd vervuld, de Contactpersoon, de Afdeling en Telefoonnummer contactpersoon)
  - Vermeld eveneens te hanteren all-in uurtarief incl. reis- en verblijvenkosten doch excl. btw en uw  beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen.
  - Wij gaat ervan uit dat op het moment van aanbieden u nog geen andere concrete intakes elders heeft gepland. Mocht dit wel het geval zijn, dan dit duidelijk melden bij de aanbieding.
  - Vertrouwelijkheid gegevens: Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt.
  - VOG aanleveren na gunning maakt onderdeel uit van de procedure